BIDV tài trợ vốn dự án nhà máy xi măng Sông Lam

18/04/2015 08:37

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty CP Xi măng Đô Lương.

 

bidv tài trợ vốn dự án nhà máy xi măng sông lam
 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty CP Xi măng Sông Lam (Tập đoàn Vissai) vừa ký kết Hợp đồng tín dụng tài trợ vốn dự án nhà máy xi măng Sông Lam.

Theo đó, BIDV tài trợ 5.547 tỷ đồng, Techcombank 500 tỷ đồng, thời gian cho vay 12 năm, đồng thời BIDV và Techcombank sẽ cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để hỗ trợ cho chủ đầu tư hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đây là dự án được triển khai tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Ban đầu, dự án được đầu tư bởi các Tổng công ty nhà nước, nhưng do thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp, các cổ đông hiện hữu đã xin thoái vốn.

Vì vậy, Tập đoàn Xi măng The Vissai đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty CP Xi măng Đô Lương theo phương thức thỏa thuận.

Thảo Linh