Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của Trần Mai Hạnh ra mắt bản tiếng Anh

12/04/2017 15:01

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử...

Keyword đầu tiên có dấu

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật vừa ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 - Phiên bản tiếng Anh của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. 

Cuốn sách đã tái hiện và khắc họa trung thực, sinh động sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn do Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống trong bốn tháng cuối cùng của chiến tranh, từ tháng 1- 4/1975. Sách dày 500 trang, gồm 19 chương.

Trừ phát biểu của Nguyễn Văn Thiệu trước khi từ chức, 20 tài liệu tham khảo còn lại in trong phần phụ lục đều là các tài liệu nguyên bản tuyệt mật về cuộc chiến của phía Việt Nam Cộng hòa và phía Hoa Kỳ. Đây đều là các tài liệu được đánh máy nguyên văn từ hơn 40 năm trước theo đúng các tài liệu gốc thu được tại phòng làm việc và nơi ở của Nguyễn Văn Thiệu, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tại Dinh Độc Lập và phòng làm việc của Cao Văn Viên, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Sài Gòn vào trưa và chiều 30/4/1975. Việc dịch sang Anh ngữ cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 để giới thiệu với bạn đọc trên thế giới thực sự có ý nghĩa.

Phạm Lý