Biển số xe đẹp, số điện thoại đẹp là tài sản công

20/04/2017 14:53

Số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ... được bổ sung vào nội dung phân loại tài sản công.

Biển số xe đẹp, số điện thoại đẹp là tài sản công 1

Ảnh minh hoạ

Sáng 20/4, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình Dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, có một số ý kiến đề nghị cần công khai số liệu cụ thể chi tiết từng loại tài sản công, như xe công, nhà công vụ, các dự án cầu, đường, biển số xe, chủng loại, vị trí, đơn vị đang quản lý, sử dụng... vào hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Luật quản lý, sử dụng tài sản công điều chỉnh rất đa dạng các nhóm, loại tài sản có tính chất, đặc điểm và đặc thù quản lý, sử dụng khác nhau.

Mỗi loại tài sản công sẽ bao gồm các thông tin, số liệu khác nhau, do vậy, nếu quy định thống nhất về nội dung thông tin đối với tất cả các loại tài sản công ngay trong Luật sẽ không đảm bảo tính phù hợp với từng loại tài sản.

Mặt khác, Dự thảo luật đã quy định cụ thể cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công bao gồm đầy đủ các loại tài sản công theo quy định của Luật này và giao Bộ Tài chính quy định nội dung, cấu trúc, kiểu thông tin cơ sở dữ liệu tài sản công, từ đó xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và giao cho các Bộ, ngành cơ quan trung ương xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các loại tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Hệ thống dữ liệu này sẽ được công khai, minh bạch trên các trang thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính để người dân, cộng đồng có thể thực hiện quyền giám sát và phát hiện các hành vi vi phạm. Vì vậy, xin giữ nguyên như Dự thảo.

Riêng về một số ý kiến đề nghị bổ sung số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu; vùng trời, vùng biển; giá trị lịch sử, văn hóa; tài sản vô hình, thương hiệu... vào nội dung phân loại tài sản công, ông Hải cho biết, Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến này, chỉ đạo bổ sung vào khoản 6 Điều 4 của Dự thảo Luật tài sản công là “kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”. Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của Chính phủ quy định khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, khi bày tỏ quan điểm riêng về vấn đề này, ông Hải vẫn băn khoăn việc đưa biển số xe vào kho số, coi là một loại tài sản Nhà nước. “Như vậy thì cũng có nghĩa khuyến khích tâm lý, suy nghĩ “tín”, chạy theo số đẹp, có nên không?”, ông Hải băn khoăn, đồng thời cho rằng, số đẹp là một thị trường đặc biệt mà chỉ có một số người quan tâm, để ý. Vì vậy, việc tách, đưa ra 1.000 con số nào đó chẳng hạn, nói là số đẹp, ước định tính thành bao nhiêu tỷ đồng không hợp lý, phải rất cân nhắc.

Không cùng quan điểm, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu lại cho rằng, biển số xe đẹp cũng có thể đưa vào làm một loại tài sản Nhà nước.

Anh Thư