Bình Định: Cát tặc tung hoành về đêm gây sạt lở bờ sông

08/12/2017 21:14

Có trường hợp doanh nghiệp khai thác cát vượt thiết kế cho phép, chưa có quy định về việc khai thác cát ngày, đêm...

bình Định: cát tặc tung hoành về đêm gây sạt lở bờ sông

Ông Đặng Trung Thành thừa nhận vẫn có tình trạng DN khai thá cát vượt thiết kế.

Theo Đại biểu Nguyễn Thanh Trà (huyện Tây Sơn), nhiều tỉnh đã tiến hành cho đấu giá các mỏ cát, nhằm tăng nguồn thu ngân sách và ngăn chặn tình trạng “đặt hàng, gửi hàng, chạy chọt” của các doanh nghiệp khai thác cát. "Vậy, Bình Định đã tiến hành đấu giá các mỏ cát trước khi cấp giấy phép hay chưa?, Cử tri phản ánh, các doanh nghiệp khai thác cát ban ngày thì trong mốc giới cho phép, đêm khai thác ra bên ngoài mốc, dẫn đến sạt lở hai bên bờ sông" - Đại biểu Trà nói.

Theo ông Đặng Trung Thành, thực tế có trường hợp doanh nghiệp khai thác cát vượt thiết kế cho phép. Hiện tại, vẫn chưa có quy định về thời gian khai thác cát vào ban ngày hay ban đêm. Để ngăn chặn việc khai thác cát, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, trong đó quy định nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương thực hiện giám sát việc khai thác cát của các doanh nghiệp trái phép. Về việc các doanh nghiệp xuất, bán cát ra ngoài thì UBND tỉnh đã ra quy định cấm xuất cát ra ngoài.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tọa HĐND tỉnh Bình Định, yêu cầu ông Thành cần trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, có hay không việc các doanh nghiệp lén lút khai thác cát trái phép cát vào ban đêm? Và Sở TN&MT đã đấu giá các mỏ, trước khi cấp phép không?

Ông Thành trả lời: "Đã có thông báo đấu giá công khai rồi”. Ông Thanh Tùng hỏi tiếp: “Đã đấu được bao nhiêu mỏ rồi? Ông Thành báo cáo, chưa đấu giá được mỏ nào?. Sau nhiều lần hỏi của đại biểu, vị Giám đốc Sở TN&MT Bình Định tỏ ra lúng túng, trả lời quanh co không vào được trọng tâm vấn đề.

Vĩnh Nhân