Bình Định: Rút giấy phép khai thác nếu xuất cát ra khỏi tỉnh

14/07/2017 20:43

Doanh nghiệp nào xuất bán cát ra ngoài tỉnh sẽ bị rút giấy phép, không gia hạn giấy phép khi hết hạn...

bình Định: rút giấy phép khai thác nếu xuất cát ra khỏi tỉnh

Hoạt động xuất cát lên tàu biển ở cảng Quy Nhơn để vận chuyển ra khỏi Bình Định. Ảnh: VPMT.

Theo văn bản, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Định cần một lượng cát xây dựng rất lớn để phục vụ hoạt động xây dựng các công trình thiết yếu trong tỉnh. Trong khi đó trữ lượng các mỏ cát xây dựng trên địa bàn rất hạn chế. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cục Hải quan Bình Định, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định và các cảng biển không được làm thủ tục để vận chuyển cát xây dựng ra khỏi địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác cát xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn, phục vụ đúng mục đích cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, không được xuất bán cát ra ngoài tỉnh.

Doanh nghiệp nào thực hiện không đúng theo giấy phép khai thác, xuất bán cát ra ngoài tỉnh thì Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép khai thác, không gia hạn giấy phép khi hết hạn.

Vĩnh Nhân