Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương

08/04/2021 21:58

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Chiều 8/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; phân công bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Trương Thị Mai, sinh ngày 23/1/1958, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà là thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật, trình độ cử nhân Lý luận chính trị.

Bà là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII, XIII.

Tháng 8/1994, bà Trương Thị Mai là Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đến năm 1998 là Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Từ năm 2002, bà là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Tháng 8/2007, bà là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII.

Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bà Trương Thị Mai được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bà được bầu vào Bộ Chính trị khoá XII.

Tháng 2/2016, bà Mai được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà Trương Thị Mai được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bà được bầu vào Bộ Chính trị khoá XIII.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao quyết định cho bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài, sinh năm 1965, quê quán xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ tháng 4/2006, bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam; rồi Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Tháng 12/2008, bà là Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam.

Từ tháng 1/2011, bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phùng Đô