Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về việc tách, nhập Sở

26/03/2018 19:34

Việc tách, nhập Sở sẽ được báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

bộ chính trị sẽ cho ý kiến về việc tách, nhập sở

Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ chiều 26/3, trả lời câu hỏi của báo chí về việc sáp nhập một số sở, ngành theo tinh thần Nghị quyết 18 của Hội nghị T.Ư 6, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ đang xây dựng 2 nghị định liên quan đến việc này.

Trong đó các sở hiện nay sẽ được phân nhóm, quy định những sở nào thống nhất trong cả nước, những sở nào giao quyền địa phương quyết định. Chính phủ chỉ quy định khung các cơ quan chuyên môn, khung cấp phó, số lượng biên chế tối thiểu để thành lập và tiêu chí thành lập các đơn vị đặc thù.

“Trên cơ sở đó, Chính phủ giao cho địa phương quyết định việc sáp nhập, hợp nhất, thành lập một số sở và sắp tới T.Ư không quy định sở có bao nhiêu phòng”, ông Thăng cho hay.

Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết cụ thể, hiện nay Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Bộ Nội vụ đã tổ chức hội thảo và đang tiến hành khảo sát tại 8 tỉnh, thành phố để hoàn thiện 2 dự thảo này. Sal đó bộ lấy kiến các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan lần 3, gửi Bộ Tư pháp thẩm định lần 2 và báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Theo đó, cơ cấu sở được chia thành 2 loại. Đối với 17 sở đang tổ chức thống nhất trong cả nước như hiện nay, được chia thành 3 nhóm.

Nhóm 1 là các sở được tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, gồm 7 sở: Nộ vụ, Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội, Y tế, Thanh tra, VP UBND tỉnh. Riêng VP UBND cấp tỉnh, nếu thực hiện thí điểm hợp nhất với VP HĐND cấp tỉnh và VP Đoàn ĐBQH thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung thì đổi tên thành VP chính quyền địa phương cấp tỉnh.

Nhóm 2 là các sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBMD cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất.

Nhóm 3 là các Sở được quy định theo hướng giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập.

Đối với 4 sở đặc thù, không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương (gồm: Sở Quy hoạch- Kiến trúc thuộc UBND TP Hà Nội và TP. HCM và 3 Sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành thành lập: Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch) thì giao UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập.

Về khung số lượng các sở sau khi sắp xếp, Bộ Nội vụ đưa ra 2 phương án.

Phương án 1 quy định tổng số lượng sở sau khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập, bảo đảm tổng số lượng sở sau khi sắp xếp không vượt quá số lượng sở hiện có.

Phương án 2 quy định tổng số lượng sở sau khi thực hiện việc hợp nhất, sáp nhập, thành lập hoặc không thành lập, bảo đảm số lượng sở tối đa của từng địa phương theo phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. Trong đó quy định về tiêu chí thành lập các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của sở và số lượng cấp phó của sở và các tổ chức bên trong của sở.

Tương tự cấp phòng cũng được tổ chức theo hướng này.

Giải thích thêm, ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức biên chế cho biết, hai dự thảo Nghị định sẽ quy định rõ số lượng biên chế tối thiểu các tổ chức bên trong như phòng, chi cục thuộc sở, các phòng chuyên môn cấp huyện.

“Dự kiến đưa ra 7 biên chế/phòng. Tuy nhiên qua hội thảo còn nhiều ý kiến khác nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để trình số lượng cụ thể bao nhiêu”- ông Lượng nói.

Anh Thư