Bộ Công an chốt 5 nhóm biển số đẹp để đưa ra đấu giá

27/02/2018 16:57

Trong đề án trình lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chia thành 5 nhóm biển số ô tô đưa ra đấu giá.

bộ công an chốt 5 nhóm biển số đẹp để đưa ra đấu giá

Đại tá Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT- Bộ Công an.

Ngày 27/2, Đại tá Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục CSGT- Bộ Công an cho biết, Đề án cấp biển số xe ô tô thông qua đấu giá đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Đại tá Đức cho biết, trong Đề án mà Bộ Công an vừa trình Thủ tướng Chính phủ, có thể tạm chia thành 5 nhóm biển số để đưa ra đấu giá.

Nhóm thứ nhất là gồm 5 chữ số giống nhau.

Nhóm thứ hai gồm 4 chữ số cuối giống nhau.

Nhóm thứ ba là gồm 3 chữ số giống nhau.

Nhóm thứ tư là số sau lớn hơn số trước.

Và nhóm thứ năm là các số bất kỳ do người dân có nhu cầu tự chọn khác với 4 nhóm trên.

Liên quan đến việc nhiều người đang quan tâm là biển số mà người bỏ tiền ra để đấu giá sẽ gắn với chiếc xe hay gắn liền với người chủ của nó, Đại tá Đức cho biết, việc đấu giá quyền sử dụng biển số xe phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Thứ nhất là Luật Giao thông đường bộ, thứ hai là Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017, thứ ba là Luật Đấu giá tài sản 2016 và thứ tư là các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an về công tác đăng ký và quản lý xe.

Căn cứ vào đó, biển số xe ô tô là tài sản công, phục vụ quản lý nhà nước và Chính phủ có trách nhiệm khai thác kho số phục vụ quản lý nhà nước.

Đồng thời theo quy định về đăng ký xe thì mỗi biển số xe chỉ được cấp cho 1 xe, do vậy mà những chủ phương tiện trúng đấu giá sẽ được sử dụng biển số đó cho xe của mình.

Khi sang tên chuyển chủ nếu cùng một địa phương, thì vẫn được tiếp tục sử dụng biển số đó, còn khi mà sang địa phương khác thì phải thực hiện việc di chuyển sang tên theo quy định.

Về cách thức đấu giá biển số, theo Đại tá Đức, tất cả kho số đưa ra đấu giá đều được niêm yết công khai tại nơi đăng ký xe và trên trang đấu giá trực tuyến.

Hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, góp phần tạo điều kiện cho mọi người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể tham gia được.

Về điều kiện bắt buộc thì mỗi người dân thì đều phải có một tài khoản, có phương tiện và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Số tiền thu được từ đấu giá sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Văn Huế