Bộ Công an đề xuất CSGT được mặc thường phục khi bắn tốc độ

04/11/2019 06:14

Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định, CSGT được mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định CSGT được mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của lực lượng CSGT.

Theo dự thảo, CSGT có hai hình thức tuần tra. Đó là tuần tra, kiểm soát cơ động và kiểm soát tại trạm CSGT hoặc tại một điểm trên đường giao thông.

Đáng chú ý, khi kiểm soát thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, CSGT được mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đó.

Trưởng phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Trưởng phòng CSGT, Trưởng Công an cấp huyện trở lên quyết định việc mặc trang phục Cảnh sát hoặc mặc thường phục để vận hành, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ lắp đặt, sử dụng công khai hoặc hóa trang trên các tuyến giao thông đường bộ, tại trạm CSGT, trên phương tiện tuần tra, kiểm soát phải do cán bộ CSGT trực tiếp vận hành, sử dụng để phát hiện, ghi thu hành vi vi phạm của người, phương tiện tham gia giao thông

Phùng Đô