Bộ Công an đề xuất không cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

20/04/2020 09:56

Bộ Công an đề xuất không quy định biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, vì thực tế biện pháp này không hiệu quả.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Người nghiện ma túy đến uống thuốc methadone tại trung tâm cai nghiện cộng đồng

Bộ Công an đang soạn thảo bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy trên cơ sở kế thừa các quy định cũ và mở rộng phạm vi điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung mới so với Luật hiện hành.

Cụ thể, dự thảo bãi bỏ biện pháp quản lý sau cai để phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; quy định biện pháp quản lý sau cai làm hạn chế quyền con người không phù hợp với Hiến pháp, quản lý sau cai tại nơi cư trú tạo tâm tý tự ti, mặc cảm cho người nghiện khi hòa nhập với cộng đồng, ngoài ra còn tác động đến tâm lý không tốt của gia đình, thân nhân của người nghiện. Vì vậy, thay biện pháp quản lý sau cai bằng công tác hòa nhập cộng đồng và phòng, chống tái nghiện để khuyến khích, động viên người nghiện không tái nghiện.

Liên quan đến các quy định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, phản ánh từ nhiều địa phương cho thấy, việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Các đối tượng nghiện ma túy thường là có tiền án, tiền sự, không tự giác khai báo và thiếu tinh thần hợp tác với lực lượng chức năng; Còn tình trạng kỳ thị trong cộng đồng đối với người nghiện; đội ngũ cán bộ chuyên trách về vấn đề tư vấn, quản lý người nghiện tại địa bàn dân cư phải kiêm nhiệm, thay đổi công việc liên tục. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị ở cấp cơ sở rất hạn chế; các trạm y tế địa phương chưa đảm bảo yêu cầu thực hiện quy trình cắt cơn, giải độc …

Bộ Công an nhìn nhận: Biện pháp cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng không hiệu quả vì không đủ nguồn lực về con người, vật chất. Những năm gần đây, nhiều địa phương không triển khai thực hiện được hoặc thực hiện mang tính hình thức. Do đó, trong dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất không quy định biện pháp nói trên.

Việt Hòa