Bộ Công an điều động 25.000 công an chính quy làm công an xã

07/06/2018 09:26

Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh Công an xã.

bộ công an điều động 25.000 công an chính quy làm công an xã

Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy trong biên chế hiện có  xuống đảm nhận các chức danh Công an xã. Ảnh minh họa

Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa ra khi trình bày trước Quốc hội Báo cáo của Chính phủ về Tờ trình dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Bộ trưởng Công an cho biết, trong nội dung về tổ chức của CANDquán triệt chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy theo Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị, vì thế, dự thảo Luật không quy định Công an xã là lực lượng bán chuyên trách (bỏ khoản 3 Điều 16 Luật CAND năm 2014).

Đồng thời, bổ sung một khoản vào Điều 18 dự thảo Luật với nội dung như sau: “Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”,để thể chế hóa quan điểm của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 22.

Cụ thể, về tổ chức bộ máy sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn.

Theo số liệu báo báo, hiện nay, số đơn vị Công an xã, thị trấn đã được bố trí Công an chính quy là 1.065; số đơn vị Công an xã, thị trấn chưa được bố trí Công an chính quy còn 8.516.

Như vậy, để xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh Công an xã. Chính phủ chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm Trưởng Công an xã, thị trấn.

Thẩm tra nội dung này, Uỷ ban Quốc phòng An ninh tán thành về mặt chủ trương, nhưng đề nghị bám sát yêu cầu: “Trước mắt, bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc sau khi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan” để nghiên cứu quy định bảo đảm lộ trình thực hiện; phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với lực lượng Quân sự địa phương. Đồng thời, nghiên cứu sửa Luật Tổ chức chính quyền địa phương để bảo đảm sự đồng bộ giữa 2 Luật.

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy không chỉ là bố trí lực lượng Công an chính quy về thực hiện nhiệm vụ tại xã, thị trấn, mà cần quan tâm đầu tư xây dựng chính quy về nhiều mặt như tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang bị và chế độ, chính sách…

Theo quan điểm của cơ quan thẩm tra, đây là nội dung mới, có sự thay đổi căn bản so với quy định của pháp luật hiện hành, trong khi dự án Luật Công an xã đã được đưa ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhưng dự thảo Luật CAND (sửa đổi) chỉ dành khoản 2 Điều 18 giao Chính phủ quy định xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy là chưa hợp lý. Do đó, cần bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp làm căn cứ để giao Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. 

Hoài Vũ