Bộ Công an tiếp tục điều tra đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy

11/05/2017 20:11

Hồ sơ của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã được chuyển sang C46, Bộ Công an, tiếp tục điều tra, xử lý.

Bộ Công an tiếp tục điều tra đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy 1

Hồ sơ của đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy đã được chuyển sang C46, Bộ Công an, tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngày 11/5, lãnh đạo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương cho biết, toàn bộ hồ sơ của Công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã được chuyển sang Cục Cảnh sát kinh tế (C46) của Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, kết luận điều tra của Cục Quản lý cạnh tranh đã chỉ rõ 8 sai phạm của Thiên Ngọc Minh Uy trong hoạt động bán hàng đa cấp. Trong đó, một số sản phẩm thực phẩm chức năng có nhãn gốc chưa đúng với nhãn gốc đã đăng ký với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Công ty đã có dấu hiệu vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm, lưu thông hàng hóa chưa đủ điều kiện trên thị trường. Thiên Ngọc Minh Uy cũng chưa thực hiện việc đào tạo cơ bản, cấp chứng chỉ đào tạo và cấp thẻ thành viên mạng lưới bán hàng đa cấp theo quy định cho toàn bộ nhà phân phối đang hoạt động. Ngoài ra, đoàn kiểm tra phát hiện trường hợp nhà phân phối không có tên trong danh sách đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp của công ty, nhưng vẫn được cấp chứng chỉ đào tạo cơ bản về bán hàng đa cấp...

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng công khai bản báo cáo của  Thiên Ngọc Minh Uy về quy trình, thủ tục thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp với người tham gia sau khi chấm dứt hoạt động. Theo đó, Thiên Ngọc Minh Uy sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng bán hàng đa cấp và hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP đối với các chuyên viên kinh doanh trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tại Trụ sở chính và các Chi nhánh hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ đã được kiểm soát qua các phòng ban, doanh nghiệp này sẽ tiến hành lập phiếu chi giao Thủ quỹ chi trả các khoản quyền lợi cho chuyên viên kinh doanh theo đúng quy định. "Trong quá trình thực hiện Quy trình nêu trên, trường hợp Chuyên viên kinh doanh chưa nhất trí, thống nhất được nội dung Biên bản thanh lý, Công ty sẽ có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương và các cơ quan ban ngành về phương án giải quyết," báo cáo khẳng định.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý cạnh tranh khẳng định, cơ quan này sẽ giám sát chặt chẽ quá trình thanh lý hợp đồng và giải quyết quyền lợi cho người tham gia bán hàng đa cấp tại Thiên Ngọc Minh Uy. Trường hợp không thống nhất với phương án giải quyết mà Thiên Ngọc Minh Uy đưa ra, người tham gia có thể thông báo tới Sở Công Thương tại địa bàn hoặc Cục Quản lý cạnh tranh để được hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi trên nguyên tắc: Nếu là tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp thì Sở Công Thương và Cục Quản lý cạnh tranh sẽ trực tiếp thụ lý và hỗ trợ người tham gia theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP.

Hoàng Ngân