Bộ Công thương chính thức kết nối cơ chế một cửa

26/12/2014 11:19

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và một cửa Quốc gia chính thức bấm nút kết nối ba thủ tục hành chính của Bộ Công thương vào NSW. 

Ba thủ tục của Bộ Công thương được thực hiện trên NSW gồm: Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu D; cấp phép nhập khẩu chất làm suy giảm tầng ô-zôn; cấp giấy phép nhập khẩu ô tô phân khối lớn. 

Theo kế hoạch, đầu năm 2015, Bộ Công thương sẽ tiếp tục thực hiện với hai thủ tục trong NSW là thủ tục cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô và thủ tục cấp giấy phép xuất nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp.

Quỳnh Anh