Bộ Công thương "đẩy mạnh" tiêu thụ vải thiều

11/05/2015 15:22

Bộ Công Thương đã cùng các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều.

bộ công thương "đẩy mạnh" tiêu thụ vải thiều
Tổng sản lượng ước đạt trên 200.000 tấn quả tươi trong vụ vải thiều năm nay

Vụ vải thiều năm 2015 chuẩn bị bước vào thu hoạch, với kinh nghiệm và kết quả có được từ công tác tổ chức kết nối, tiêu thụ vải thiều của niên vụ trước, Bộ Công Thương đã cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan đã và đang tiếp tục triển khai biện pháp cụ thể và thiết thực nhằm giải quyết vấn đề tiêu thụ vải thiều cho năm 2015 này.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và từ hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, niên vụ vải thiều năm 2015, tổng sản lượng ước đạt trên 200.000 tấn quả tươi. Thời gian thu hoạch vải thiều niên vụ năm nay dự kiến từ ngày 15/5 đến 05/6/2015 (thu hoạch vải sớm),từ ngày 01/6 đến 20/7/2015 (thu hoạch vải chính).

Bộ Công thương cho biết, Sản lượng vải thiều năm nay dự báo sẽ được tiêu thụ nội địa khoảng 60%, tương ứng khoảng 120.000 tấn (chủ yếu là quả tươi); xuất khẩu khoảng 40% ,tương ứng 80.000 tấn (trong đó khoảng 85% là quả tươi, 15% là quả sấy khô và chế biến bóc cùi đông lạnh).

Theo Vụ thị trường trong nước - Bộ Công Thương, trên cơ sở kết quả tích cực thu được từ việc tổ chức triển khai tiêu thụ quả vải trong năm 2014, năm 2015 Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương... tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Bộ Công Thương cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ động phối hợp với các địa phương cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về công tác sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2015 trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kết nối thúc đẩy tiêu thụ quả vải và nhằm thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với những giải pháp trước mắt mà Bộ Công Thương sẽ thực hiện ngay trong mùa vụ vải năm nay, Vụ Thị trường trong nước cho biết thêm, về lâu dài, các giải pháp nhằm tiêu thụ nông sản hàng hóa nói chung, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp theo hướng trọng tâm gồm công tác đàm phán và phát triển thị trường; công tác xúc tiến thương mại; công tác cung cấp thông tin và tháo gỡ rào cản kỹ thuật, thương mại.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao và mở rộng hơn nữa các hoạt động về xúc tiến thương mại, đổi mới mô hình cũng như phương thức, nâng cao chất lượng của xúc tiến thương mại.

Đặc biệt là, tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chủ động và vai trò của doanh nghiệp trong quá trình tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Khai thác tối đa các chương trình xúc tiến thương mại để tạo ra hiệu ứng kích thích, tạo ra vai trò lớn hơn của doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại. Gắn các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, thâm nhập thị trường thông qua liên kết với các hệ thống phân phối và đầu mối tiêu thụ hàng hóa chủ yếu tại thị trường nước ngoài.

Huy Tuấn