Bộ GTVT chấn chỉnh hoạt động của Grab tại Thừa Thiên - Huế

10/07/2019 11:10

Bộ GTVT yêu cầu Grab không được thí điểm kết nối trên xe hợp đồng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bộ GTVT chấn chỉnh hoạt động của Grab tại Thừa Thiên - Huế 1
Bộ GTVT yêu cầu Grab không được kết nối xe hợp đồng ngoài phạm vi thí điểm - Ảnh minh hoạ

Bộ GTVT vừa có văn bản chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bộ GTVT cho biết đã nhận được văn bản của Sở GTVT Thừa Thiên Huế về việc hoạt động của Grab trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, Sở GTVT Thừa Thiên - Huế đề nghị Bộ GTVT yêu cầu Công ty TNHH Grab ngừng ngay hoạt động thí điểm trên địa bàn.

Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Quyết định số 24/2016, Bộ GTVT thống nhất với đề nghị của Sở GTVT Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công ty TNHH Grab không thí điểm ng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (xe GrabCar) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Thừa Thiên - Huế tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm (nếu có) đối với lái xe, đơn vị vận tải, đơn vị cung cấp phần mềm (về GTVT, giao dịch điện tử, thuế, quảng cáo) trong hoạt động vận tải có ng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ và quản lý kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn địa phương mình.

"Công ty TNHH Grab phải chấp hành đúng quy định của pháp luật hiện hành, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1850/2015, văn bản số 1755/2018 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định số 24/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT", Bộ GTVT yêu cầu.

Cùng đó, Công ty TNHH Grab không triển khai thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng (hợp đồng vận tải điện tử) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế; Không được làm việc trực tiếp với lái xe taxi để cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải khi chưa có sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận tải và Sở GTVT Thừa Thiên - Huế (bao gồm cả xe taxi).

Quyết định 24/2016 về thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng chỉ cho phép thí điểm trên địa bàn 5 tỉnh thành gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hoà và Quảng Ninh.

Trần Duy