Bộ GTVT chấp thuận dự án kè chống sạt lở trong hành lang đường cao tốc

22/03/2022 19:35

Bộ GTVT yêu cầu khi xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp trong hành lang an toàn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải tuân thủ đúng các quy định.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC); Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng về xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp bờ Sông Yên (đoạn từ hạ lưu Đập An Trạch - Cầu sông Yên - Ngã Ba sông Cẩm Lệ).

bộ gtvt chấp thuận dự án kè chống sạt lở trong hành lang đường cao tốc

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ rà soát dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên đảm bảo tuân thủ theo quy định - Ảnh minh họa

Bộ GTVT cho biết đã nhận được văn bản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Đà Nẵng đề nghị thỏa thuận quy mô, giải pháp dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - Cầu sông Yên Ngã ba sông Cẩm Lệ) nằm trong hành lang an toàn đường bộ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Chấp thuận về nguyên tắc xây dựng dự án nói trên theo ý kiến của Tổng cục Đường bộ VN và VEC, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chịu trách nhiệm rà soát công trình xây dựng kè chống sạt lở nêu trên đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 12 Thông tư 50/2015 và Thông tư số 35/2017 của Bộ GTVT, đảm bảo ổn định kết cấu công trình hiện hữu công trình đường cao tốc.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư công trình lập hồ sơ thiết kế, gửi đến cơ quan quản lý đường bộ để được xem xét chấp thuận theo quy định trước khi triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, phải có cam kết di dời công trình kịp thời, không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển công trình theo yêu cầu của cơ quản lý đường bộ có thẩm quyền khi ngành giao thông nâng cấp mở rộng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

"Chủ đầu tư dự án cam kết khi ngành giao thông, cơ quan quản lý đường bộ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu phí thuê sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì chủ đầu tư, chủ sử dụng phải có trách nhiệm nộp phí theo quy định", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo triển khai kiểm tra, rà soát và chấp thuận phương án tổ chức thi công nhằm đảm bảo ATGT và an toàn công trình đường cao tốc; cấp phép thi công, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện xây dựng và vận hành khai thác xây dựng các đoạn kè chống sạt lở nêu trên đảm bảo tuân thủ theo quy định.

"VEC phối hợp với Tổng cục Đường bộ VN, đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, giám sát việc triển khai, xây dựng các đoạn kè chống sạt lở nêu trên, đảm bảo ATGT, an toàn công trình đường bộ và tuân thủ quy định hiện hành", Bọ GTVT chỉ đạo.

Theo Tổng cục Đường bộ VN, dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ Sông Yên (đoạn từ hạ lưu Đập An Trạch - Cầu sông Yên - Ngã Ba sông Cẩm Lệ) nằm trong hành lang an toàn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

"Hướng tuyến kè bám theo hiện trạng bờ sông hiện hữu, phía bờ tả sông Yên đi giữa trụ T1 và T2, phía bờ hữu sông Yên đi giữa trụ T3 và T4; tuyến kè đi bám theo bờ sông hiện hữu nên không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Yên. Tĩnh không dưới gầm cầu và mặt đường nội bộ từ 5,66m-6,88m đảm bảo tỉnh không theo quy định", Tổng cục Đường bộ cho biết.

Được biết, UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ).

Dự án nêu trên có tổng chiều dài khoảng hơn 8.100 m được đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 125 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư tuyến để bảo vệ dọc bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ), ưu tiên tại các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao nhằm chủ động phòng chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế về thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần bảo vệ môi trường tạo cảnh quan khu vực phát triển đời sống nhân dân và bảo vệ cơ sở hạ tầng khu vực. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2021 - 2024.

Trần Duy