Bộ GTVT dẫn đầu về tỷ lệ đấu thầu qua mạng

07/08/2019 14:24

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ GTVT tổ chức đấu thầu qua mạng trên 470 gói thầu, đạt tỷ lệ trên 46%...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Bộ GTVT dẫn đầu trong số các Bộ, ngành áp dụng đấu thầu qua mạng trong 6 tháng đầu năm - Ảnh minh hoạ

Theo thống kê của bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng tại các Bộ, ngành trong 6 tháng đầu năm, Bộ GTVT tổ chức đấu thầu qua mạng trên 470 gói thầu, đạt tỷ lệ trên 46% với tổng giá trị trên 2.600 tỷ đồng. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các Bộ, ngành áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Bộ GTVT cũng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng. Bộ GTVT cho biết, việc thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng là để đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

"Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung văn bản số 4652/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó, đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% số lượng về gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu', Bộ GTVT yêu cầu.

Cùng đó, để đảm bảo đạt tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị quyết liệt chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc trong công tác lựa chọn nhà thầu tổ chức rà soát các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để lựa chọn gói thầu phù hợp; thực hiện các thủ tục trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng; chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về việc không đáp ứng tỷ lệ đấu thầu qua mạng nêu trên.

Đối với các gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, Bộ GTVT yêu cầu bên mời thầu đính kèm tệp tin hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2015 giữa Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính.

Trần Duy