Bộ GTVT đề xuất nhiều giải pháp nâng thị phần đường sắt phục vụ du lịch

27/10/2019 11:24

Bộ GTVT xây dựng đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch để tăng thị phần.

Bộ GTVT đề xuất nhiều giải pháp nâng thị phần đường sắt phục vụ du lịch 1
Mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt trong hoạt động phục vụ khách du lịch

Bộ GTVT đang chủ trì xây dựng và xin ý kiến góp ý rộng rãi về dự thảo đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch.

Theo Bộ GTVT, tỷ lệ vận chuyển hành khách phục vụ du lịch của Tổng công ty Đường sắt VN chỉ tập trung vào dịp nghỉ hè hàng năm bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 8. Việc này cũng chủ yếu thực hiện phục vụ các đoàn khách lẻ, cá nhân từ 10 - 20 người nên chưa thực sự hiệu quả.

"Mức chi phí của khách du lịch dành cho các phương tiện đi lại chiếm tỷ lệ 25% trên tổng chi phí của mỗi chuyến đi, nhưng hiện việc hỗ trợ, phục vụ phát triển du lịch của ngành Đường sắt còn rất hạn chế. Vì vậy, cần xây dựng lộ trình và các kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ, phát triển du lịch, từ đó nâng cao sản lượng và thị phần vận tải đường sắt", Bộ GTVT nêu.

Cũng theo Bộ GTVT, mục tiêu của đề án này là tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường sắt trong hoạt động phục vụ khách du lịch nhằm góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, vị thế của ngành Du lịch Việt Nam nói chung và vận tải đường sắt nói riêng. Cùng đó, việc phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông đường sắt có trọng tâm, trọng điểm để tăng cường kết nối với các phương thức vận tải như: hàng không, đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển để phát triển ngành du lịch.

Dự thảo đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch cũng nêu rõ thực trạng về năng lực và chất lượng dịch vụ của đường sắt hiện nay; Đồng thời, Bộ GTVT cũng đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện như: Đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đường sắt; Đầu tư phương tiện vận tải phục vụ khách du lịch; Tổ chức quản lý và quản trị kinh doanh vận tải hành khách; Nguồn vốn; Nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo; Cơ chế chính sách; Thu hút vốn xã hội hóa trong đầu tư kết cấu hạ tầng và dịch vụ vận tải đường sắt.

Kỳ Nam