Bộ GTVT nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển cán bộ

26/10/2017 18:28

Bộ GTVT tích cực triển khai thực hiện và tăng cường công tác cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII.

bộ gtvt nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển cán bộ

Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh, cần xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của đơn vị

Chiều nay (26/10), Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện Bộ GTVT có 57 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc; Bộ trực tiếp làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại 15 doanh nghiệp. Tổng số cán bộ thuộc diện Bộ quản lý đến thời điểm tháng 10/2017 là 314 người.

Từ năm 2011 đến nay, Bộ đã ban hành trên 11.700 văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ. Ngay sau khi ban hành các văn bản, Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định này đến các lãnh đạo, cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị; Thường xuyên hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị ban hành và tổ chức các quy định nội bộ về công tác cán bộ. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền.

Việc bố trí cán bộ thực sự xuất phát từ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức; Xử lý kiên quyết, dứt điểm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận. Các cán bộ được bổ nhiệm nhìn chung phát huy tốt năng lực lãnh đạo quản lý, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Góp ý vào dự thảo báo cáo, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm triển khai tại đơn vị và đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch và phát triển cán bộ. Trong đó, các đại biểu cho rằng cần xem xét và có quy định, hướng dẫn mới về tiêu chuẩn bằng cấp chính trị khi quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; nên lấy tiêu chuẩn phẩm chất chính trị là chính, tiêu chuẩn bằng cấp chính trị cần quy định cụ thể theo từng vị trí, chức danh ở từng lĩnh vực công tác. Cần có chính sách đãi ngộ tốt hơn nữa để thu hút, khuyến khích nhân lực chất lượng cao, cán bộ trẻ. Có chính sách đào tạo, phát triển cán bộ trẻ…

bộ gtvt nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, phát triển cán bộ

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều ý kiến nhằm tăng cường công tác cán bộ ngành GTVT thời gian tới, phù hợp với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, mặc dù công tác cán bộ Bộ GTVT giai đoạn vừa qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc điều hành, quản lý hiệu quả của ngành, tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, trong đó nổi lên vấn đề chưa đảm bảo tính hệ thống từ tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. “Phải nhận thức công tác cán bộ đóng vai trò quan trọng then chốt trong hoạt động của đơn vị. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ là cả quá trình, mang tính hệ thống, vì vậy cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, có tính kế thừa”, Thứ trưởng Đông nói.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ thời gian tới. Đó là: Thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác cán bộ tại đơn vị để nhìn nhận những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục, phát huy; Ban hành các quy định nội bộ về công tác cán bộ của đơn vị trên cơ sở các quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ GTVT về công tác này; Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ từ xác định nguồn cán bộ, tuyển dụng theo ngành nghề, độ tuổi, có chính sách đào tạo, đãi ngộ; Kiện toàn đội ngũ tham mưu công tác cán bộ.

Thanh Thúy