Bộ GTVT thúc tiến độ thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công

26/06/2020 17:49

Bộ GTVT vừa yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn tạm ứng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Bộ GTVT thúc tiến độ thu hồi vốn tạm ứng đầu tư công 1
Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA khẩn trương thu hồi vốn tạm ứng theo quy định - Ảnh minh họa

Triển khai văn bản 6780/2020 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc kiểm tra, đánh giá thực hiện và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, Bộ GTVT vừa có yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu hồi số vốn tạm ứng quá hạn theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước đến ngày 31/3/2020.

Đối với các dự án đã hoàn thành, giãn, hoãn tiến độ, hoặc chủ đầu tư đã giải thể, Bộ GTVT yêu cầu thực hiện thu hồi hết số vốn đã tạm ứng và thực hiện tất toán tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Các dự án đang thực hiện có khối lượng hoàn thành phải khẩn trương làm việc với Kho bạc thu hồi hết số vốn tạm ứng theo quy định.

“Các chủ đầu tư, ban QLDA sử dụng đúng mục đích số vốn tạm ứng đang thực hiện theo quy định và thực hiện thu hồi theo đúng thời hạn đã được quy định tại Thông tư 52/2018 của Bộ Tài chính”, Bộ GTVT yêu cầu.

Trước đó, trong văn bản gửi Bộ GTVT, Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước về tình hình tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, số dư tạm ứng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đến ngày 31/3/2020 chưa thu hồi của Bộ GTVT là trên 10 tỷ đồng, trong đó số vốn tạm ứng quá hạn là trên 600 triệu đồng.

Hải Nam