Bộ GTVT: Trạm thu phí BOT hoàn toàn tuân thủ quy định hiện hành

21/05/2015 20:54

Chiều 21/5, Bộ GTVT báo cáo trình Thủ tướng việc đặt trạm thu phí đang tuân thủ đúng quy định hiện hành.

bộ gtvt: trạm thu phí bot hoàn toàn tuân thủ quy định hiện hành
 

Theo Bộ GTVT, hiện các trạm thu phí BOT được lắp đặt theo Luật Giao thông đường bộ, Pháp lệnh phí và lệ phí, 3 Nghị định của Chính phủ và 4 Thông tư của Bộ Tài chính. Quá trình lập và phê duyệt dự án BOT, Bộ GTVT đều có văn bản thỏa thuận với UBND cấp tỉnh và các Bộ, ngành liên quan.

Việc bố trí các trạm thu phí được sắp xếp theo đúng quy hoạch đường gắn với dự án. Trường hợp trạm thu phí không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 70 km phải xin ý kiến các tỉnh và Bộ Tài chính quyết định.

Trong 4 năm qua, nhờ huy động nguồn vốn xã hội bằng hình thức BOT, cả nước đã có thêm nhiều nghìn km đường bộ và khoảng 700km đường cao tốc được đưa vào sử dụng, góp phần giảm áp lực về nợ công cho ngân sách.

Theo Vtv.vn