Bộ GTVT triển khai tuyên truyền pháp luật phòng, chống tra tấn

05/06/2018 15:51

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền pháp luật về phòng chống tra tấn hiệu quả.

bộ gtvt triển khai tuyên truyền pháp luật phòng, chống tra tấn

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc triển khai tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tra tấn và báo cáo kết quả trước ngày 10/11 - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ban hành văn bản về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức (CBCVC) và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018.

Nội dung Văn bản số 5252 do Thứ trưởng Nguyễn Nhật ký nêu rõ, thực hiện Quyết định số 65 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 404 của Bộ Tư pháp, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, phải kịp thời đăng tải Bộ tài liệu tuyên truyền về vấn đề liên quan do Bộ Tư pháp và Bộ Công an phối hợp biên soạn trên cổng thông tin, trang điện tử của đơn vị.

“Các đơn vị cần tập trung cấp phát tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, quán triệt pháp luật về phòng, chống tra tấn cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ và nhân viên trong phạm vi quản lý và báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi về Bộ GTVT trước ngày 10/11/2018”, Thứ trưởng Nhật yêu cầu.

Nam Khánh