Bộ GTVT yêu cầu rà soát, loại ngay các thủ tục không cần thiết

27/09/2017 13:57

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị rà soát, loại bỏ ngay các thủ tục, quy định không cần thiết.

bộ gtvt yêu cầu rà soát, loại ngay các thủ tục không cần thiết

Bộ GTVT yêu cầu loại bỏ các thủ tục không cần thiết - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa ra văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, loại bỏ ngay các thủ tục, quy định làm phát sinh chi phí không chính thức; Thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch hoạt động quản lý Nhà nước; Rà soát, giảm chi phí tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bãi bỏ điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm gia tăng chi phí cho doanh nghiệp, gây cạnh tranh không bình đẳng.

Cùng đó, Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đơn giản hóa và cải tiến quy trình, thủ tục kiểm tra, kiểm dịch, kiểm soát, kiểm nghiệm, thẩm định và các hoạt động có liên quan đến cấp giấy phép và các giấy tờ khác, trên cơ sở đó tiếp tục đề xuất giảm mức thu phí, giá gắn với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có liên quan trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp.

Kỳ Nam