Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm vi phạm trong kinh doanh vận tải

06/03/2017 16:11

Bộ GTVT yêu cầu xử nghiêm vi phạm trong kinh doanh vận tải, tập trung xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ GTVT đề nghị UBND các tình, thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải không tổ chức đoàn xe đi đến cơ quan chức năng để kiến nghị, gây mất trật tự ATGT, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của vận tải

Bộ GTVT cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1/3/2017, Bộ GTVT và UBND TP.Hà Nội đã tổ chức đối thoại với các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/3/2017.

Để phối hợp hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện, bảo đảm trật tự ATGT, giữ uy tín và môi trường đầu tư kinh doanh, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu các đơn vị vận tải không tổ chức đoàn xe đi đến cơ quan chức năng để kiến nghị, gây mất trật tự ATGT, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của vận tải; việc kiến nghị phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở GTVT, Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hướng dẫn đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đúng quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải và đảm bảo trật tự ATGT; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, tập trung xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”.

Trước đó, thực hiện phương án điều chuyển của UBND TP.Hà Nội về việc sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô đối với các bến xe trên địa bàn TP.Hà Nội, một số đơn vị vận tải đã có phản ánh khó khăn về tình trạng thua lỗ do doanh thu giảm khi điều chuyển tuyến theo phương án.

Đình Quang