Bổ nhiệm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

06/11/2020 18:32

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 9, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng (55 tuổi), quê tỉnh Bến Tre. Ông được bổ nhiệm làm Phó chính ủy Quân khu 9 năm 2014.

Tháng 8/2015, ông Huỳnh Chiến Thắng được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm thiếu tướng.

Đầu năm 2016, ông Huỳnh Chiến Thắng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 9/2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng.

Phùng Đô