Bỏ phiếu kín đề cử chức danh Tổng Bí thư

13/01/2016 22:24

Trung ương đã thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng Bí thư...

Bỏ phiếu kín đề cử chức danh Tổng Bí thư 1
Hội nghị Trung ương 14 thông qua nhân sự "đặc biệt" tái cử

Thông cáo Hội nghị Trung ương 14 bế mạc chiều 13/1 cho biết: Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao, Trung ương đã thảo luận kỹ, thông qua dự thảo báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 12 trình Đại hội; thống nhất cao bằng hình thức bỏ phiếu kín đề cử nhân sự chức danh Tổng bí thư; đề cử chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH nhiệm kỳ 2016 - 2021 để Trung ương khoá 12 xem xét, giới thiệu QH khoá 14 quyết định theo quy định của pháp luật. Hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự trình Đại hội Đảng XII xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương cũng thảo luận kỹ, biểu quyết thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đạ i biểu của Đại hội XII của Đảng trình Đại hội xem xét, quyết định. 

Như vậy, trong 3 ngày từ 11 đến ngày 13/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 11 đã họp để thảo luận, thông qua chủ trương ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); tiếp tục hoàn thiện phương án nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12 và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khoá 12; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XII.

1.500 đại biểu tham dự Đại hội Đảng XII

Trước đó, Ban Đối ngoại trung ương cho biết: Hơn 1.500 đại biểu đại diện cho 4,5 triệu đảng viên sẽ dự kỳ họp kéo dài 9 ngày để kiểm điểm việc thực hiện các mục tiêu 30 năm qua, quyết định phương hướng và nhân sự cho giai đoạn 5 năm sắp tới. Kỳ họp 5 năm một lần từ 20 đến 28/1/2016 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả 30 năm đổi mới; kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 nhiệm kỳ 2016-2020.

Đại hội lần này cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới với kỳ vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú trong Đảng, có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc...

Lãnh đạo Ban đối ngoại Trung ương cho hay, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam được mời đến dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội lần thứ 12.

>>>Xem chi tiết bế mạc Hội nghị trung ương 14

P.V