Bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

12/12/2017 10:56

Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

bổ sung 553 tỷ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia

Ảnh minh hoạ

Sáng 12/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền từ nguồn dự trữ quốc gia 58.885 tấn gạo, tương ứng với số vốn khoảng 553 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện xong việc cấp xuất số gạo trên, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, phân bổ đúng đối tượng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự toán 553 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư để mua bù số gạo đã xuất cấp.

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội nhận định, trước diễn biến bất thường của thiên tai ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân, việc đảm bảo lượng gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân là nhiệm vụ bức thiết, được ưu tiên đặt lên hàng đầu, bảo đảm thực hiện quy định của Luật dự trữ quốc gia.

Đồng thời, để bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dự trữ quốc gia và đúng với quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia, cơ quan thẩm tra cho rằng, việc bổ sung dự toán 553 tỷ đồng để mua bù số gạo đã xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ từ ngày 01/4/2016-30/6/2017 như đề nghị của Chính phủ là cần thiết.

Việc Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí cũng như mua bù gạo dự trữ quốc gia là đúng thẩm quyền. Việc sử dụng dự phòng ngân sách trung ương là thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể cho những nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Do đó, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc trích 553 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2017 để bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Với 100% các thành viên tán thành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Hoài Vũ