Bổ sung quy định xử lý cán bộ về hưu có sai phạm

29/11/2016 14:52

Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung quy định về xử lý cán bộ công chức về hưu có vi phạm.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra sáng 29/11 - Ảnh: VGP

Sáng 29/11, tại phiên họp Chính phủ tháng 11 về một số nội dung cơ bản triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày báo cáo của Bộ Nội vụ về việc đưa ra một số nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII.

Đề cập nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các Bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc cho phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết T.Ư 4 khoá XII. 

Cùng với đó là thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo hướng "quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó", phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và chế tài xử lý vi phạm.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ. Cụ thể là việc tổng kết và đánh giá, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu.

Đồng thời, tăng thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong đó, kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất, không cần chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương và thời hạn thực hiện.

Góp ý về vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình cho rằng, thực hiện Nghị quyết này cần có sự phân công rõ ràng, đặc biệt phải quan tâm đến việc phòng chống tham nhũng qua cơ chế, chính sách; không để tồn tại việc móc ngoặc giữa nhóm lợi ích kinh tế và quan chức Nhà nước trong ban hành cơ chế, chính sách để ban phát và “lại quả” cho nhau.

Xem thêm Video:

Anh Thư