Bổ sung quy hoạch làm đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

13/09/2020 15:06

Tổng cục Đường bộ VN đã lựa chọn tư vấn và đang triển khai nghiên cứu, khảo sát để cập nhật vào quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam.

Bổ sung quy hoạch làm đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang 1
Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để cập nhật tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về đề xuất đưa tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch mạng đường cao tốc Việt Nam để các tỉnh triển khai các bước tiếp theo, phục vụ phát triển KT-XH.

Bộ GTVT cho biết, đối với đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang, trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ GTVT đã có Văn bản 6331 ngày 30/6/2020 giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để cập nhật vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Bộ GTVT, hiện nay, Tổng cục Đường bộ VN đã lựa chọn tư vấn và đang triển khai nghiên cứu, khảo sát để cập nhật vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam theo quy định pháp luật.

“Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xem xét, bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, định hướng phát triển KT-XH lâu dài của các địa phương”, Bộ GTVT nêu rõ.

Nam Hải