Bổ sung quyền và trách nhiệm cho đại biểu Quốc hội

16/05/2014 15:07

Để Quốc hội (QH) thực sự là cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực cao nhất, đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước, các đại biểu nhất trí bổ sung quyền và trách nhiệm cho đại biểu QH.

Để Quốc hội (QH) thực sự là cơ quan đại biểu, cơ quan quyền lực cao nhất, đóng góp vào công cuộc đổi mới đất nước, các đại biểu nhất trí bổ sung quyền và trách nhiệm cho đại biểu Quốc hội.

Đây là một trong những nội dung được các đại biểu thảo luận, cho ý kiến sáng nay (16/5) khi đề cập về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Trước đó, tại phiên họp thứ 27, các đại biểu đã đề nghị cần nâng cao vai trò, vị trí để Đoàn đại biểu QH có thể chủ động hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng pháp luật, giám sát, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri tại địa phương.

Trong khi đó, về cơ cấu tổ chức của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH (Điều 72), một số ý kiến cũng đề nghị để chuyên môn hóa hoạt động của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH thì số lượng thành viên không cần quá đông, nhưng tất cả hoặc phần lớn phải là đại biểu hoạt động chuyên trách (mỗi Ủy ban sẽ có khoảng từ 30 -50 % tổng số thành viên – phù hợp với dự kiến tăng cường đại biểu chuyên trách cho nhiệm kỳ tới).

bổ sung quyền và trách nhiệm cho đại biểu quốc hội
Nâng cao vị trí của ĐBQH để thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò xây dựng pháp luật, giám sát...

Đây cũng là hai trong những nội dung được quan tâm thảo luận tại phiên họp lần thứ 28 này. Qua thảo luận, một số ý kiến cho rằng, nội dung của dự thảo Luật (đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung về tổ chức và hoạt động của QH để phù hợp với chủ trương đổi mới của Đảng, phù hợp với Hiến pháp 2013) cần được bổ sung nhiều quy định đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của QH, cụ thể hóa hơn nữa quy định của Hiến pháp về nhiệm vụ, quyền hạn của QH, bảo đảm QH thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Các đại biểu cũng nhất trí việc bổ sung quyền và trách nhiệm cho đại biểu QH.

“Phải nghiên cứu thêm đại biểu chuyên trách có quyền ưu tiên gì trong quá trình vừa làm việc chuyên môn vừa làm nhiệm vụ đại biểu QH. Tôi đề nghị phải nghiên cứu quy định trong Luật này quyền ưu tiên, để khi có công việc chồng lấn thì người đại biểu QH lựa chọn công việc đại biểu QH là đầu tiên”, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai nói.

Một nội dung cũng được quan tâm là số lượng  Ủy ban  và Hội đồng của QH. Liên quan đến nội dung này, đa số ý kiến tán thành giữ số lượng các Ủy ban và Hội đòng của QH như hiện nay. Bởi thực tế cho thấy, các cơ quan này đã và đang góp phần không nhỏ vào thành công của QH, phát huy tích cực sự tham gia của đại biểu QH vào hoạt động chung của QH.

 

Minh Tiến