Bộ Tài chính bác kiến nghị thu thuế taxi truyền thống như Uber

17/07/2017 20:16

Theo Bộ Tài chính, kiến nghị cho taxi truyền thống nộp thuế suất 5% như Uber là không có cơ sở.

Bộ Tài chính bác kiến nghị thu thuế taxi truyền thống như Uber 1

Theo Bộ Tài chính, kiến nghị cho taxi truyền thống nộp thuế suất 5% như Uber là không có cơ sở

Trước thông tin chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải Uber, Grab chưa đảm bảo công bằng, bình đẳng với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi truyền thống, chiều 17/7, Bộ Tài chính đã chính thức lên tiếng. Theo đó, Bộ Tài chính khẳng định: Pháp luật về thuế hiện hành áp dụng thống nhất giữa các loại hình doanh nghiệp.

Cụ thể, nghĩa vụ thuế của Uber B.V Hà Lan được áp dụng như sau: Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên doanh thu được hưởng là 3%; Tỷ lệ % để tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên doanh thu được hưởng là 2%. Đối với tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã) kinh doanh vận tải được thành lập theo quy định của pháp luật ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan để kinh doanh có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với phần doanh thu được hưởng theo hợp đồng (không bao gồm phần doanh thu của Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan).

Đối với cá nhân ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Uber B.V Hà Lan để kinh doanh vận tải thì nghĩa vụ thuế như sau: Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được hưởng là 3%; Tỷ lệ % để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên doanh thu được hưởng là 1,5%.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải Grab, Tổng cục Thuế cho biết đã ban hành công văn gửi Cục thuế một số tỉnh, thành phố đang triển khai mô hình này hướng dẫn về chính sách thuế thực hiện thống nhất theo nguyên tắc hợp đồng hợp tác kinh doanh chia sẻ doanh thu như áp dụng đối với Uber.

Trước đó, một số doanh nghiệp kinh doanh taxi truyền thống đề nghị được áp dụng cách tính doanh thu tính thuế như đã hướng dẫn đối với Uber, Grab hoặc cho taxi truyền thống nộp thuế GTGT với thuế suất 5% thay vì 10% như hiện nay; đồng thời kiến nghị doanh thu tính thuế đối với Uber, Grab phải trên cơ sở 100% doanh thu.Trước kiến nghị này, đại diện Bộ Tài Chính nhận định: DN taxi truyền thống hiện đang áp dụng thuế GTGT 10%, nhưng phần thuế này được khấu trừ mức tương đương ở chi phí đầu vào (như chi phí văn phòng, sửa chữa, mua sắm tài sản cố định... được khấu trừ thuế GTGT 10%). Vì vậy, việc DN taxi truyền thống kiến nghị được áp dụng mức thuế GTGT 5% là không có cơ sở.

Tương tự, đối với thuế TNDN, hầu hết các DN vận tải tại TP.HCM không phát sinh thuế phải nộp, hoặc có tỷ lệ nộp thuế thu nhập DN trên doanh thu thấp (tỷ lệ nộp khoảng 0,01% đến 0,06% doanh thu). DN vận tải duy nhất có tỷ lệ nộp thuế thu nhập DN cao là Công ty Ánh Dương, cũng chiếm 1,97% doanh thu (tương đương mức thuế khoán của Uber 2%).

"Nếu xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trùng và không hợp lý, vì: trong số 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng, Uber chỉ được hưởng 20% doanh thu vận tải; phần còn lại 80% doanh thu vận tải được chia cho tổ chức, cá nhân hợp tác với Uber theo thỏa thuận hợp đồng hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân này phải kê khai, nộp thuế theo quy định đối với phần doanh thu được hưởng”, Bộ Tài chính lý giải.

Hoàng Ngân