Bộ Tài chính chốt phương án tăng chi phí xăng dầu từ ngày 11/11

08/11/2022 21:43

Bộ Tài chính chốt phương án tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam đối với nguồn nhập khẩu để tính giá cơ sở xăng dầu.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công thương liên quan đến chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, Bộ này cho biết sẽ tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu để tính giá cơ sở xăng dầu.

Cụ thể, chi phí với xăng nền để phối trộn xăng E5 RON 92 ngưỡng 640 đồng/lít, xăng RON 95 ngưỡng 1.280 đồng/lít, Dầu diesel 0,05S là 730 đồng/lít, dầu hỏa là 1.740 đồng/lít, dầu madut 180cst 3,5S là 1.290 đồng/kg.

bộ tài chính chốt phương án tăng chi phí xăng dầu từ ngày 11/11

Dự kiến, các chi phí sẽ được áp dụng từ kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/11

Như vậy, với mức giá mới, chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam tăng thêm 290 đồng/lít với xăng nền pha chế xăng E5 và tăng 560 đồng/lít với RON 95, tăng 160 đồng/lít với dầu diesel 0,05S.

Với Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng, theo Bộ Tài chính, các khoản chi phí này theo số liệu từ các thương nhân đầu mối cho thấy, không phát sinh đột biến như khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặt khác, các khoản chi phí này mới được điều chỉnh tăng ngày 7/10/2022 và sẽ được tiếp tục rà soát, đánh giá theo định kỳ vào cuối năm 2022, thông báo áp dụng vào 10/1/2023.

Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh vào ngày 10/1/2023 theo đúng quy định tại Nghị định số 95 và Thông tư số 104.

Đối với chi phí kinh doanh định mức, để đánh giá biến động tại thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các thương nhân báo cáo tình hình thực hiện.

Bộ Tài chính thống kê, trong 28/34 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi báo cáo thực hiện, chỉ có 2 đơn vị báo cáo số liệu tăng chi phí kinh doanh 9 tháng năm 2022 (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu); 2 đơn vị báo cáo chi phí tăng nhưng do sản lượng tăng nên chi phí bình quân trên sản lượng giảm (Tổng công ty Dầu Việt Nam- PV Oil giảm 6 đồng/lít), Công ty Anh Phát giảm khoảng 136 đồng/lít);

3 đơn vị báo cáo không có biến động bất thường (Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM - Saigon Petro, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P); 21 doanh nghiệp còn lại không có số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh 9 tháng năm 2022.

Bộ Tài chính đánh giá, trên thực tế, do tính chất của khoản chi phí này phụ thuộc vào khâu tổ chức vận hành của cả hệ thống từ công ty mẹ đến các đơn vị trực thuộc và một số tác động từ chính sách (lương, tiền thuê đất, tỷ giá...) nên phải sau khi năm tài chính kết thúc mới phản ánh được đầy đủ và mới có đủ cơ sở để rà soát đánh giá diễn biến.

Vì vậy, thời gian tới, sau khi nhận được báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm bắt cập nhật các số liệu, diễn biến để rà soát và công bố vào kỳ tiếp theo theo đúng quy định.

Hồng Hạnh