Bộ Tài chính hứa xét đề xuất giảm thuế ô tô "made in Vietnam"

27/03/2018 14:05

Bộ Tài chính hứa xem xét đề xuất giảm thuế của ô tô Thành Công và Bộ Công thương.

bộ tài chính hứa xét đề xuất giảm thuế ô tô "made in vietnam"

Bộ Tài chính phản hồi đề xuất giảm thuế của ô tô Thành Công và Bộ Công thương

Bộ Tài chính phúc đáp kiến nghị của Tập đoàn Thành Công về việc bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt xe made in Vietnam và ưu đãi, miễn giảm thuế linh kiện nhập khẩu cho xe trong nước.

Theo văn bản do Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Nguyễn Thị Thanh Hằng ký, đối với đề xuất miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị ô tô sản xuất trong nước, Bộ Tài chính cho biết, ngày 31/1/2018 đã nhận được công văn của Bộ Công thương về đề xuất sửa đổi chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt như kiến nghị mà Tập đoàn Thành Công đưa ra trước đó.

Tuy nhiên, trong thời gian xây dựng Dự thảo sửa đổi, bổ sung, cũng có ý kiến cho rằng nếu việc sửa đổi quy định là miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần giá trị trong nước, áp dụng đối với sản phẩm ô tô có thể sẽ vi phạm cam kết của WTO.

Do đó, Bộ Tài chính cho biết ghi nhận ý kiến của của Tập đoàn Thành Công và Bộ Công thương, sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan có nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Thành Công kiến nghị áp dụng bảo lãnh thanh toán thuế thời hạn 8 tháng thay vì 30 ngày như hiện nay, tuy nhiên Bộ Tài chính đã viện dẫn quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và Khoản 11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 và cho rằng thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Kiến nghị của Thành Công thuộc thẩm quyền quyết định cùa Quốc hội. Do đó Bộ Tài chính đề nghị Thành Công thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Còn đối với đề xuất miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu cho các nhà sản xuất linh kiện đầu tư tại Việt Nam, Bộ Tài chính cũng khẳng định, các chế độ ưu đãi thuế quan và việc miễn giảm cho các doanh nghiệp sản xuất và sản phẩm đã có trong các quy định của pháp luật.

Cụ thể, Khoản 11, Điều 16. Luật Thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, các dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ còn được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất hoặc nhập khẩu để sản xuất.

Hay như Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, có phần nêu rõ: Ngành nghề sản xuất công nghiệp hỗ trợ ô tô thuộc ngành nghề ưu đãi đặc biệt về đầu tư, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, trong giai đoạn 2018-2025, 10 Hiệp định thương mại tự do song và đa phương (FTA) mà Việt Nam ký kết, bước vào giai đoạn cắt giảm thuế nhập khẩu mạnh (cơ bản về 0%), trong đó mức thuế suất về 0% đối với linh kiện ô tô sẽ áp dụng ở ATIGA (Việt Nam - ASEAN), ACFTA (Việt Nam, các nước ASEAN và Trung Quốc).

Bên cạnh đó, thẩm quyền quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu thuộc Chính phủ nên Bộ Tài chính đã đề nghị Thành Công cung cấp chi tiết danh mục các nguyên, vật liệu trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất linh kiện, đồng thời hứa phối hợp với các bộ liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét quyết định trong thời gian tới.

Cũng liên quan tới vấn đề này, trước đó, trong dự thảo sửa đổi các luật thuế, Bộ Tài chính đã bác bỏ đề nghị sửa đổi quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với giá trị trong nước của sản phẩm ô tô do chưa phù hợp với các Quy tắc đối xử quốc gia (NT) tại Hiệp định chung về thuế quan và thương mại - GATT.

C.Sơn