Bộ Tài chính kiến nghị “nhường” Bộ Công thương toàn quyền "quản" xăng dầu

04/02/2023 09:25

Bộ Tài chính kiến nghị, Bộ Công thương là đầu mối duy nhất điều hành xăng dầu, tự lập phương án về giá và Quỹ bình ổn.

Bộ Tài chính vừa có văn bản góp ý gửi Bộ Công thương về việc sửa đổi Nghị định số 95 và Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Bộ Tài chính vẫn nhất quán quan điểm là sửa Nghị định theo hướng giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công thương.

Hiện Bộ Công thương là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; đồng thời là cơ quan chủ trì điều hành giá xăng dầu; còn Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá; rà soát tính toán công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở.

Góp ý sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất, giao Bộ Công thương đảm nhận hết phần việc của Bộ Tài chính đang làm hiện nay. Bộ Tài chính sẽ chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

bộ tài chính kiến nghị “nhường” bộ công thương toàn quyền "quản" xăng dầu

Theo Bộ Tài chính, việc giao 2 bộ sẽ gây phân tán trong khâu tổ chức thực hiện

Sở dĩ nhất quán đề xuất này trong nhiều tháng nay, kể từ khi có những biến động bất ổn của thị trường xăng, Bộ Tài chính cho rằng, phương án đã được đánh giá từ thực tiễn, các cơ sở pháp lý.

Đó là, việc giao 2 bộ sẽ gây phân tán trong khâu tổ chức thực hiện. Việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng hoặc giảm giá tại thời điểm điều hành giá.

Do đó, theo Bộ Tài chính: Thống nhất cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh xăng dầu, đồng thời là cơ quan điều hành giá xăng dầu, để tăng tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Hơn nữa, Bộ Công thương là cơ quan quản lý, cấp phép các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; hướng dẫn hoạt động kinh doanh; xuất nhập khẩu… bảo đảm cung ứng xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn… Vì thế, có thể chủ động xác định chính xác và tính toán các yếu tố hình thành giá cơ sở và công bố điều hành; chủ động phương án điều hành trong những tình huống thiếu hụt, bất thường.

“Việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá chuyển về Bộ Công thương, sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành giá xăng dầu phù hợp với thực tế phát sinh, cũng như tăng cường công tác giám sát đối với chi phí thực hiện của các thương nhân”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Bộ Công thương tự lập phương án về giá, Quỹ bình ổn

Liên quan đến đề nghị của Bộ Công thương về việc "Bộ Tài chính xây dựng nội dung quy định về công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng dầu, trong đó có hướng dẫn cụ thể phương pháp tính giá cơ sở cụ thể theo từng loại xăng dầu; các loại chi phí về thuế, chi phí vận chuyển, chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức... trong công thức tính giá cơ sở; xây dựng quy định về Quỹ bình ổn", Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương không phân công Bộ Tài chính viết các nội dung của Nghị định nêu trên.

Dẫn quy định tại Điều 90 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định, Bộ Tài chính cho rằng: Cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định phải có nhiệm vụ tổ chức xây dựng dự thảo nghị định trên cơ sở các chính sách đã được Chính phủ thông qua; bảo đảm tính thống nhất của văn bản và chịu trách nhiệm trước Chính phủ về nội dung, chất lượng và tiến độ soạn thảo Nghị định...

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công thương - cơ quan chủ trì sửa đổi, bổ sung Nghị định tổ chức xây dựng dự thảo và chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung, chất lượng dự thảo Nghị định.

Trước đó, trong báo cáo gửi Thủ tướng ngày 18/1 về tiến trình sửa đổi chính sách kinh doanh xăng dầu, Bộ Công thương "tố" Bộ Tài chính chậm có ý kiến, dù cho Bộ này quản nhiều khâu quan trọng ảnh hưởng lớn đến thị trường xăng dầu.

Hồng Hạnh