Bộ Tài chính: Trái phiếu doanh nghiệp không dành cho đầu tư cá nhân

19/11/2019 17:05

Bộ Tài chính chiều 19/11 đã khuyến cáo các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân không nên mua trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chiều 19/11 đã đưa ra khuyến cáo các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư cá nhân không nên mua trái phiếu doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, với đặc thù trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là công cụ nợ do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ, mà khả năng trả nợ của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, nên nhà đầu tư cần phải cân nhắc, đánh giá được rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

Khi quyết định đầu tư TPDN, nhà đầu tư có thể gặp phải các rủi ro sau: Doanh nghiệp không thực hiện được các điều kiện, điều khoản của trái phiếu do mất khả năng thanh toán; Doanh nghiệp không thanh toán được đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu; Doanh nghiệp không thực hiện được cam kết với nhà đầu tư về mua lại trái phiếu trước hạn...

“Do đó, Bộ Tài chính khuyến nghị nhà đầu tư TPDN, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân không mua TPDN chỉ vì lãi suất cao”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trường hợp mua TPDN, nhà đầu tư cần phải nắm rõ các thông tin: Trái phiếu do doanh nghiệp nào phát hành, mục đích phát hành; Có tài sản đảm bảo hay không có tài sản đảm bảo; Cam kết của chủ thể phát hành đối với trái phiếu; Kỳ hạn và phương thức trả nợ gốc, lãi; Tình hình tài chính và việc sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành.

Bộ Tài chính thông tin, thông lệ thị trường tài chính cho thấy TPDN, nhất là trái phiếu phát hành theo hình thức riêng lẻ chỉ phù hợp với các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp; không phù hợp với nhà đầu tư cá nhân không có khả năng phân tích, đánh giá rủi ro.

Đối với nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ không có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư nên tham gia đầu tư qua các Quỹ đầu tư chuyên nghiệp để đảm bảo việc đầu tư an toàn, hiệu quả.

Bộ Tài chính cũng khuyến nghị doanh nghiệp phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư hiểu rõ và tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành, đầu tư, giao dịch TPDN, hiểu rõ về đặc điểm của trái phiếu và các rủi ro có thể gặp phải khi đầu tư TPDN.

Bộ này cũng khuyến nghị các cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường công tác quản lý giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực này.

Trước đó, như Báo Giao thông đã phản ánh, TPDN phát triển nhanh chóng từ 2017 trở lại đây, nhất là giai đoạn cuối 2018 và đầu năm 2019. Một số lĩnh vực phát hành trái phiếu thành công cao, huy động được lượng vốn lớn như ngân hàng, bất động sản. Lãi suất trái phiếu được đẩy lên cao, có doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 14%/năm.

C.Sơn