Bộ TN-MT giáng chức một Phó Tổng cục trưởng sau vụ Formosa

26/01/2017 08:02

Sau vụ Formosa, một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường bị giáng chức, điều động sang đơn vị khác làm việc...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra, Bộ TN-MT đã xử lý trách nhiệm cá nhân, giáng chức một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

Trong thời gian vừa qua, sự cố môi trường nghiêm trọng đã khiến hàng loạt hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan xác định nguyên nhân, đối tượng gây ra sự cố và tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả. Với những nỗ lực đấu tranh quyết liệt, trực diện của phía Việt Nam, Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa Hà Tĩnh) đã thừa nhận là đối tượng trực tiếp gây ra sự cố, nhận trách nhiệm, xin lỗi Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, bồi thường thiệt hại; đồng thời tiến hành các biện pháp khắc phục sự cố.

Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan giúp Chính phủ trong việc thống nhất quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, Ban cán sự Đảng Bộ TN-MT đã nghiêm túc tổ chức rà soát, kiểm điểm, nhận trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân và đã báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Bộ chỉ đạo kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng và Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm, xử lý hành chính các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sau thời gian phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra T.Ư, các cơ quan có liên quan để kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức, cá nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức Cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Bộ TN-MT đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đảng ủy và Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hai Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức Khiển trách và Cảnh cáo, đồng thời được bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc. 

Bộ TN-MT cũng khẳng định đã và đang nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

H.Vũ