Bộ TN&MT bố trí vốn nhiều dự án không hợp lý

05/05/2018 13:36

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố, nhiều dự án được Bộ TNMT bố trí vốn không hợp lý.

bộ tn&mt bố trí vốn nhiều dự án không hợp lý

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố, nhiều dự án được Bộ TNMT bố trí vốn không hợp lý

Theo kết luận thanh tra công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) của Thanh tra Bộ tài chính: Năm 2016, Bộ TN&MT đã phê duyệt thiết kế, dự toán hạng mục "xây tường gạch" bằng việc sử dụng 100% gạch đất nung (gạch đặc) dự án xây dựng cơ sở vật chất thuộc Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung và dự án tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật Liên đoàn Địa chất Đông Bắc. "Việc Bộ TN&MT phê duyệt sử dụng gạch đất nung thay vì gạch không nung đã đi ngược chủ trương của Chính phủ về bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên trong xu thế phát triển bền vững", kết luận thanh tra khẳng định.

Bên cạnh đó, theo Thanh tra Bộ tài chính, tại thời điểm 31/12/2016, Bộ TN&MT đã bố trí vốn kéo dài hơn so với quy định cho nhiều dự án từ 2 đến 5 năm. Đơn cử như Dự án Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Bắc và trạm rada thời tiết Pha Đin có thời gian bố trí vốn tới năm 2016 là 9 năm, kéo dài hơn 4 năm. Hay Dự án Tăng cường cơ sở vật chất Trường Cao đẳng TN&MT Hà Nội để chuẩn bị thành lập trường Đại học có thời gian bố trí vốn đến hết năm 2016 là 8 năm, kéo dài hơn 3 năm.

Cũng theo kết luận Thanh tra Bộ Tài chính, Bộ TN&MT đã phê duyệt vốn cho nhiều dự án không hợp lý, việc cân đối vốn không phù hợp dẫn đến nhiều dự án bị đình trệ như Dự án đầu tư tàu điều tra, nghiên cứu TNMT biển. Dự án này có thời gian thực hiện 2014 - 2018, tổng mức đầu tư 1.142 tỷ đồng; vốn đã bố trí đến hết 2016 là: 48,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đã bị đình trệ do không cân đối được nguồn vốn. Đến năm 2017, dự án không được bố trí kế hoạch vốn do không đáp ứng được mục tiêu đã đề ra.

Ngoài ra, Dự án Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành Khí tượng Thủy văn tổng mức đầu tư 349,5 tỷ đồng; vốn đã bố trí đến hết 2016 là 32,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đã phải tạm dừng kỹ thuật vì phê duyệt không phù hợp với thực tế, quá trình triển khai không xác định được công nghệ của thiết bị.

Thanh tra Bộ Tài chính cũng chỉ ra Bộ TN&MT phê duyệt dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020 khi chưa cân đối đủ nguồn vốn đầu tư phát triển để hoàn thành, với số tiền 1.073,5 tỷ đồng. Cụ thể, tính đến hết năm 2016, tổng mức đầu tư các dự án đang thực hiện (82 dự án) là 9.957,8 tỷ đồng; vốn đã bố trí đến hết 2015 là 3.359,3 tỷ đồng. Nhu cầu vốn để hoàn thành sau 2015 là 6.598,4 tỷ đồng

Trong khi đó, kế hoạch vốn trung hạn (2016-2020) chỉ dự kiến 6.323,4 tỷ đồng và Thủ tướng cũng đã giao xong đợt 2 vốn trung hạn 5.150,4 tỷ đồng. Như vậy các dự án trên còn thiếu 275 tỷ đồng. Năm 2017 có 3 dự án mới khởi công với tổng mức đầu tư 798,5 tỷ đồng và cũng thiếu 1.073,5 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư trung hạn cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu sử dụng đất (Bán chuyển nhượng nhà, đất) giai đoạn 2016-2020 vượt cả dự kiến. Cụ thể, tại Dự án xây dựng Khu liên cơ quan Bộ TN&MT tại TP.HCM có tổng mức đầu tư 232 tỷ đồng, vốn đã bố trí từ nguồn sắp xếp nhà đất cho dự án hết năm 2016 là 227,5 tỷ đồng, nhu cầu vốn để hoàn thành dự án theo Tổng mức đầu tư là 4,4 tỷ đồng. Tuy nhiên dự kiến vốn trung hạn bố trí là 11 tỷ đồng, vượt quá nhu cầu là 6,5 tỷ đồng.

Qua thanh tra, Thanh tra Tài chính cũng phát hiện tại dự án Tăng cường năng lực thiết kế thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất - khoáng sản, tai biến địa chất và môi trường địa chất, Bộ TN&MT phê duyệt chi phí dự phòng không tuân thủ theo hướng dẫn, khiến tổng dự toán được phê duyệt tăng không đúng trên 15,9 tỷ đồng.

Bộ TN&MT cũng phê duyệt những khoản chi phí không thuộc nhiệm vụ chi của nguồn vốn đầu tư xây dựng của dự án với số tiền 48,6 tỷ đồng.

C.Sơn