Bộ trưởng GTVT trực tiếp tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

26/11/2018 11:55

Sáng nay (26/11), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trực tiếp tiếp công dân để giải quyết những khiếu nại, tố cáo.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại buổi tiếp công dân sáng nay (26/11)

Sáng nay (26/11), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trực tiếp tiếp công dân để giải quyết, làm rõ những vấn đề mà người dân có khiếu nại tố cáo.

Việc Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tiếp công dân được thực hiện theo định kỳ tháng và thực hiện theo Luật Tiếp công dân, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân, Thông tư số 39/2014 ngày 12/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ GTVT.

Tại buổi tiếp công dân, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà đã báo cáo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về chương trình, thành phần tham gia buổi tiếp công dân; yêu cầu công dân được trực tiếp trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo và cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 2

Mọi ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân đều được Bộ GTVT nghiêm túc lắng nghe, xem xét, giải quyết thấu đáo

Sau khi công dân trình bày, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước chưa được xử lý, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu thành lập Tổ công tác do một đồng chí Thứ trưởng làm Tổ trưởng, Chánh thanh tra Bộ GTVT làm Tổ phó và các thành viên có liên quan.

“Tổ công tác có trách nhiệm xem xét lại nội dung của vụ việc, các tình tiết có liên quan, rà soát lại xem xét sự việc cụ thể khách quan, sau khi có kết quả, Bộ sẽ ra kết luận cuối cùng về vụ việc”, Bộ trưởng nói và cho biết, Bộ GTVT sẽ nỗ lực tối đa, không để bất cứ một trường hợp nào bị oan. Bộ GTVT luôn sẵn sàng nghe và giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của công dân. Vụ việc nào thuộc thẩm quyền, Bộ sẽ giải quyết ngay, vụ việc nào vượt thẩm quyền, Bộ sẽ có trách nhiệm báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Buổi tiếp công dân định kỳ của Bộ GTVT nhằm tiếp nhận, xử lý các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ, qua đó, Bộ trưởng chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung của công dân theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.

T.Bình