Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị bố trí 2.200 tỷ xử lý các dự án nợ đọng

05/06/2019 14:14

Bộ trưởng Giao thông mong Quốc hội sớm duyệt ngân sách để hoàn thành sớm 69 dự án giao thông trọng điểm.

Nguồn: VTV

Đại biểu Bạch Thị Hương Thuỷ (Hoà Bình) hỏi: Theo báo cáo của Bộ đang tồn tại khó khăn về xử lý vướng mắc công trình trọng điểm đội vốn lớn, chậm tiến độ, có tới 69 dự án nợ đọng. Xin Bộ trưởng cho biết, cần làm gì để giải quyết thực trạng này?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trả lời cụ thể về vấn đề đại biểu Bạch Thị Hương Thủy hỏi.

Châu Anh