Đặc biệt, năm nay rất nhiều tác phẩm được đầu tư trình bày công phu, thể hiện sinh động, bằng những thể loại báo chí hiện đại, hấp dẫn, bắt mắt, lôi cuốn bạn đọc như: eMagazine, Infographic, Longform, Phóng sự ảnh,… Trong ảnh, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả
Đặc biệt, năm nay rất nhiều tác phẩm được đầu tư trình bày công phu, thể hiện sinh động, bằng những thể loại báo chí hiện đại, hấp dẫn, bắt mắt, lôi cuốn bạn đọc như: eMagazine, Infographic, Longform, Phóng sự ảnh,… Trong ảnh, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả
Yến Chi,Biển Ngọc