Ban Tổ chức Giải Báo chí viết về ngành GTVT chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải trong lần thứ III tổ chức
Ban Tổ chức Giải Báo chí viết về ngành GTVT chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải trong lần thứ III tổ chức
Yến Chi,Biển Ngọc