Bộ trưởng Thăng: Dự án Long Thành sử dụng ngân sách ít nhất có thể

03/11/2014 07:08

Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết nếu được chấp thuận, dự án sẽ chỉ sử dụng hơn 6 nghìn tỷ đồng ngân sách cho giai đoạn 1a.