Bộ trưởng Thăng: Làm nhân sự phải chọn người “máu lửa”

09/03/2015 14:30

Ban cán sự Bộ GTVT bàn về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT.

bộ trưởng thăng: làm nhân sự phải chọn người “máu lửa”
Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ GTVT Đỗ Văn Thuật báo cáo Ban cán sự về công tác chuẩn bị Đại hội

“Tổ chức Đại hội các cấp của đảng uỷ Bộ GTVT phải nghiêm túc, đúng tinh thần đổi mới. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT trình đại biểu Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 phải ngắn gọn, cô đọng nhưng phải toát lên tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, xả thân vì công việc; Phải thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được vai trò của Đảng; Chuẩn bị Đại hội phải thật sự chu đáo, từ công tác hậu cần, tổ chức, trang trí, khánh tiết”, Bộ trưởng Thăng chỉ đạo.

Liên quan đến công tác tuyên truyền phục vụ Đại hội, Bộ trưởng nêu rõ, phải coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ngành. Đây là dấu mốc để nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng kế hoạch 5 năm tới. Cùng đó, phải lồng ghép tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của Ngành.

Về công tác nhân sự, Bộ trưởng lưu ý: “chọn người tham gia ban chấp hành phải là những người máu lửa, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành…”.

Trước đó, báo cáo Ban cán sự, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ GTVT Đỗ Văn Thuật cho biết, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện. Cụ thể, Đảng uỷ Bộ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Chỉ thị 36/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng uỷ Khối và thảo luận cho ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn về Đại hội đảng các cấp của Đảng uỷ Bộ GTVT.

Về chỉ đạo kiện toàn cấp uỷ, sắp xếp các tổ chức đảng trước đại hội, ông Thuật cho biết đã thực hiện Đề án kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng. Trong năm 2014 và đầu năm 2015 Đảng uỷ Bộ đã tổ chức tiếp nhận 26/26 tổ chức đảng từ trực thuộc các tỉnh, thành uỷ về trực thuộc Đảng uỷ Cục Hàng hải VN, Cục Đăng kiểm VN, Tổng cục Đường bộ VN. “Đến nay, các đảng bộ này cơ bản đã đồng cấp với tổ chức chính quyền”, ông Thuật nói.

Cũng theo ông Thuật, trong tháng 1/2015, Đảng ủy Bộ đã chỉ định Bí thư Đảng uỷ nhiệm 2010 – 2015 đối với Đảng bộ Cục Đường thuỷ nội địa VN và Đảng bộ Ban Quản lý dự án đường sắt.

T.B