Bốn công ty đa cấp bị tước phép hoạt động

18/03/2016 13:47

Bộ Công Thương vừa tước giấy phép hoạt động 4 công ty kinh doanh đa cấp.

Keyword đầu tiên có dấu
4 DN tại Hà Nội bị tước giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp

Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định thu hồi 4 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó 4 trường hợp này đều có trụ sở tại Hà Nội, mới được cấp giấy phép bán hàng đa cấp trong 2015.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại Con Đường Việt; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tầm nhìn Đại Hưng; Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại Quốc tế; Công ty Cổ phần New Power Việt Nam (Hiện nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Trái tim Ngọc Việt).

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ra chỉ thị đối với Cục Quản lý cạnh tranh, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phải duy trì kiểm tra, giám sát công ty, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp.Tất cả các hoạt động liên quan như hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp hoặc người tham gia bán hàng đa cấp cần được kiểm tra chặt chẽ, phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu phát hiện hành vi vi phạm. Đặc biệt, các đơn vị nhận nhiệm vụ phải  có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện Chỉ thị định kỳ 3 tháng một lần.

Hoàng Ngân