BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài xin tăng giá, Bộ GTVT thẳng thừng bác

06/11/2017 17:27

Bộ GTVT không đồng ý với đề xuất tăng phí trạm thu giá BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài.

bot bắc thăng long-nội bài xin tăng giá, bộ gtvt thẳng thừng bác

Trạm thu giá Bắc Thăng Long - Nội Bài - (Ảnh internet)

Liên quan đến đề xuất xin tăng giá vé qua trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài của Công ty Cổ phần BOT Vietracimex 8, Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Công ty Vietracimex 8 và Tổng cục Đường bộ VN không đồng tình với đề xuất này.

Bộ GTVT yêu cầu Công ty CP BOT Vietracimex 8 khẩn trương làm việc với Tổng cục Đường bộ VN và các đơn vị liên quan thực hiện quyết toán dự án, xử lý các tồn tại về mức phí và điều chỉnh hợp đồng dự án BOT QL2, đoạn tránh thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện công khai, minh bạch thông tin dự án theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 9996 ngày 5/9/2017.

Bộ GTVT khẳng định, việc điều chỉnh tăng mức giá phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu giá Bắc Thăng Long - Nội Bài chỉ được xem xét sau khi Công ty CP BOT Vietracimex 8 hoàn thành các nội dung nêu trên; tuân thủ các nội dung quy định tại hợp đồng số 37 ngày 14/8/2007, các phụ lục hợp đồng dự án và phù hợp với quy định hiện hành.

Trước đó, Công ty Cổ phần BOT Vietracimex 8 đã có văn bản gửi Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ đề xuất hai phương án tăng giá phí qua trạm.

Cụ thể, phương án một thu phí trong 19 năm với mức phí tăng từ 2,5 lần so với hiện tại (từ 10.000 đồng lên 25.000 đồng) mỗi lượt xe dưới 12 chỗ ngồi từ 1/1/2018 đến 31/12/2020. Sau đó, tăng lên 3 lần từ năm 2021 đến năm 2024 và tăng lên 3,5 lần đến khi kết thúc thời gian thu giá hoàn vốn là năm 2030. Phương án hai sẽ thu phí trong 17 năm với mức phí tăng gấp 3 lần mức hiện nay từ 10.000 đồng lên 30.000 đồng đối với xe dưới 12 chỗ. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2018 đến hết năm 2020. Sau đó trạm tăng lên 4 lần đến năm 2028.

Trần Duy