Cà Mau chỉ đạo gì sau phản ánh Chủ tịch huyện Thới Bình né tránh báo đài?

11/08/2020 21:49

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị và các địa phương phải kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí...

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có yêu cầu chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Để kịp thời chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc ủy quyền cho cấp phó theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ; Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chính đáng của các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên theo đúng quy định hiện hành.

"Đồng thời, tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định pháp luật về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, đối với những sự việc thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn của cơ quan, đơn vị liên quan phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc, để kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình.

Ngoài ra, khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn thì người phát ngôn hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác trong thời gian sớm nhất", công văn nêu rõ.

Trước đó, tại một cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức, một số phóng viên báo chí ngoài tỉnh phản ánh việc Chủ tịch UBND huyện Thới Bình Trần Văn Dũng hay né tránh, ít phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí, thái độ tiếp xúc phóng viên báo chí thiếu tính hợp tác, thân thiện.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã ký công văn đề nghị ông Trần Văn Dũng nghiên cứu, rà soát lại phản ánh của phóng viên báo chí, chủ động trong tiếp xúc với phóng viên và kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí.

Lê Nguyễn