Cà Mau có 219 điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ

21/03/2023 12:49

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định phê duyệt 219 điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/3, theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh vừa Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 484 về việc phê duyệt các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Quyết định này thay thế nội dung quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ tại Quyết định số 1602 ngày 17/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt Quy hoạch đường gom và đấu nối đường giao thông công cộng vào các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2020.

Cà Mau có 219 điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ 1

Tuyến QL1 qua địa phận tỉnh Cà Mau.

Theo đó, phạm vi xác định các điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ là trên toàn bộ các đoạn tuyến thuộc các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Cà Mau gồm: QL1; QL63; đường Quản Lộ - Phụng Hiệp; đường Hành lang ven biển phía Nam và đường Hồ Chí Minh.

So với trước đây, ngoài 2 tuyến QL1 và QL63 đã đầu tư, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hình thành thêm 3 tuyến mới: Đường Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi và đường Hành lang ven biển phía Nam.

Theo quyết định trên, tổng số điểm đấu nối vào các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 219 vị trí.

Trong đó, QL1 có 90 điểm; QL63 có 49 điểm; đường Quản Lộ - Phụng Hiệp có 27 điểm; đường Hành lang ven biển phía Nam có 17 điểm; đường Hồ Chí Minh có 36 điểm.

Tất cả 219 điểm đấu nối trên đảm bảo khoảng cách theo quy định hoặc phù hợp với quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện, TP Cà Mau và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân quản lý đường nhánh đấu nối vào quốc lộ, được sử dụng điểm đấu nối đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác, bảo trì nút giao theo đúng quy định pháp luật.

Gia Minh