Cà Mau: “Hỏa tốc” chấn chỉnh việc mua bán trái phép hồ sơ đất

28/03/2018 20:03

Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương xử lý nghiêm cán bộ mua bán trái phép hồ sơ đất.

cà mau: “hỏa tốc” chấn chỉnh việc mua bán trái phép hồ sơ đất

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các Sở, ngành và địa phương chấn chỉnh việc mua bán trái phép các hồ sơ đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Chiều 28/3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn “hỏa tốc” về việc chấn chỉnh việc mua bán trái phép các hồ sơ đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Nội dung công văn cho biết, trên địa bàn tỉnh, nhất là trên địa bàn TP. Cà Mau có một số dự án, khu đất theo quy hoạch đã và đang thực hiện bồi thường, GPMB được áp dụng chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Cà Mau, qua công tác nắm tình hình và báo cáo của cơ quan chức năng, có một số cán bộ, công chức, viên chức của một số cơ quan, đơn vị thỏa thuận mua lại hồ sơ của các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án, các khu đất theo quy hoạch đã được nhận đầy đủ tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng chính sách tại thời điểm thu hồi đất và gợi ý cho người dân gây áp lực cho cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường, GPMB,...

“Đối với việc mua, bán hồ sơ nêu trên, theo UBND tỉnh Cà Mau là không đúng với quy định của pháp luật và những yêu cầu thay đổi chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là không có cơ sở để xem xét giải quyết; gây khó khăn cho công tác bồi thường, GPMB và phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương”, công văn nêu rõ.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành và địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, yêu cầu chấm dứt ngay việc làm nêu trên.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các Ban Quản lý dự án, UBND TP. Cà Mau, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, nắm tình hình, phát hiện những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm trong việc mua, bán lại các hồ sơ đã thực hiện bồi thường để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

G.M