Cà Mau lưu ý việc bổ nhiệm các trường hợp báo chí phản ánh

20/05/2019 14:39

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý việc bổ nhiệm các trường hợp có đơn thư, dư luận hoặc báo chí phản ánh, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý việc bổ nhiệm các trường hợp có đơn thư, dư luận hoặc báo chí phản ánh, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm... (Ảnh minh họa)

Ngày 20/5, nguồn tin Báo Giao thông cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân vừa ký văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các địa phương về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Trong đó, lưu ý các trường hợp tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm người nhà, người thân của lãnh đạo; các trường hợp bổ nhiệm cuối nhiệm kỳ của Thủ trưởng đơn vị và các trường hợp có đơn thư, dư luận hoặc báo chí phản ánh…”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành và các địa phương nâng cao trách nhiệm, chất lượng và đẩy mạnh thực hiện dân chủ, công khai trong công tác cán bộ; tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Gia Minh