Cả năm xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,1 tỷ USD

01/12/2016 06:06

Tính đến hết tháng 10/2016, giá trị xuất khẩu tôm cả nước đạt 2,58 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

cả năm xuất khẩu tôm dự kiến đạt 3,1 tỷ usd

Chế biến tôm xuất khẩu - Ảnh: Lã Anh

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), riêng tháng 10, xuất khẩu mặt hàng đạt trên 337 triệu USD, tăng 3% nhờ nhu cầu tốt từ ba thị trường lớn là: Mỹ, EU, Trung Quốc. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang 5 thị trường chính vẫn tăng trưởng khả quan, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tốt nhất 24,7%, sang Mỹ, EU, Hàn Quốc tăng lần lượt 12,6%, 6,7% và 12,4%. Riêng, xuất khẩu sang Nhật Bản giảm 2,6%. Dự kiến, xuất khẩu tôm Việt Nam năm 2016 đạt khoảng 3,1 tỷ USD, tăng 3,3% so với năm 2015.

C.Sơn